Meer

Voorschriften

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Deze vervangt vanaf 1 april 2012 het huidige Bouwbesluit 2003.

Naast algemene wensen, zoals beperking van lasten- en regeldruk en vereenvoudigingen door integratie, afstemming en uniformering, benoemt het Bouwbesluit een aantal zaken die gevolgen hebben voor zowel De Meeuw als voor u:

1. Aanscherping van de Rc-waarde voor isolatie van de gebouwschil, Deze isolatiewaarde wordt verhoogd van 2,5 naar 3,5 m²K/W.

2. De energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en dergelijke). De EPG met de NEN 7120 is Europees gericht en vervangt de huidige energieprestatienormen (EPC).

3. De sterkte van de gebouwen wordt nu vastgelegd via Eurocodes. Eurocodes zijn de Europese geharmoniseerde normen voor de constructieveiligheid van bouwwerken. Het vervangt de NEN serie 6700. Nu al kan de constructieve sterkte van gebouwen en bouwwerken worden berekend met de Eurocodes op basis van gelijkwaardigheid met de nationale constructienormen. Bij het inwerkingtreden van het nieuwe Bouwbesluit zijn de Eurocodes definitief van kracht.

4. Als een bestaand bouwwerk verplaatst wordt en niet verandert in vorm en functie dan is dat mogelijk zonder toetsing aan het nieuwe Bouwbesluit. Van verplaatsen van een bouwwerk is sprake als het als geheel of in delen in ongewijzigde vorm naar een andere plaats wordt getransporteerd. Na verplaatsing geldt volgens artikel 1.15 van Bouwbesluit 2012 het rechtens verkregen niveau, dat feitelijk betekent dat geen extra eisen gelden.

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.