Meer

Ontploffingsrisico’s

In de nabijheid van activiteiten die ontploffingsrisico’s met zich meebrengen, moeten gebouwen en constructies bestand zijn tegen de drukgolven die volgen op een explosie. De Meeuw, toonaangevend bouwer gespecialiseerd in tijdelijke en permanente huisvestingsoplossingen, levert deze maand een 6.000 m2 groot contractorgebouw nabij de BP raffinaderij in Rotterdam op. De Meeuw won de selectie voor deze opdracht die aan bijzonder strenge bouweisen moest voldoen door haar expertise op het gebied van explosiebestendig maken van gebouwen maar tevens omdat zij ook op langere termijn passende huisvesting garandeert.

Veiligheid medewerkers

Op een explosie volgt een verplaatsing van lucht, de drukgolf genoemd. De kracht van een drukgolf wordt uitgedrukt in millibar. Medewerkers die in de directe omgeving van o.a. chemische fabrieken of raffinaderijen hun (kantoor)huisvesting hebben, moeten inpandig beschermd zijn tegen de drukgolven die volgen op een eventuele explosie en het vrijkomen van giftige gassen. Hiervoor zijn bijzonder stringente bouweisen opgesteld. Zo moeten gebouwen na een explosie overeind blijven staan, moeten kozijnen in de gevels blijven zitten en dienen ramen niet te versplinteren. Aan welke eisen constructies moeten voldoen, ligt aan de kracht van de drukgolf die volgt op een mogelijke explosie.
 

Sterkte drukgolf

In de ontwerpfase wordt berekend hoeveel millibar de drukgolf zou zijn op verschillende afstanden tot de bron en hoe lang deze druk op een gevel zou voortduren. Tegen deze druk moet de gevel van de voorgenomen bouw bestand zijn. Bij een drukgolf die ontstaat na een gasexplosie, komt daar nog een andere kracht bij. Kenmerkend hieraan is dat na de stuwende kracht, een trekkende kracht ontstaat doordat de golf weer wordt gereflecteerd . Deze zuigdruk heeft minder intensiteit, maar duurt langer. Dit betekent dat de gevel bij beide omstandigheden moet blijven staan. Dat dit gevolgen heeft voor de constructie van het gebouw, spreekt voor zich.

Kleine overspanning en geoptimaliseerde constructie

De gebouwen van De Meeuw bestaan uit een constructie van een betonnen vloer en een stalen skelet met houten gevelelementen. Deze units zijn bijzonder geschikt in een omgeving met explosiegevaar door hun kleine overspanning, die voor extra stevigheid en een hoge veerstijfheid zorgt. Daarnaast optimaliseert De Meeuw de constructie van deze units, zodat het gebouw bestand is tegen het betreffende aantal millibar drukgolf. Verbindingen worden verstevigd en glas op een specifieke manier in de kozijnen geplaatst. De constructeurs van De Meeuw kunnen de vereiste drukgolfberekeningen binnen een dag met precisie uitvoeren.

Contractorgebouw bij raffinaderij

Door deze kennis en expertise won De Meeuw onlangs de selectieprocedure voor de bouw van het 6.000 vierkante meter groot contractorgebouw bij een raffinaderij van BP in Rotterdam. Dit gebouw bestaat uit 260 units waarbinnen zich zes kantoorblokken, een lange verbindingsgang en twee kleed- en wasruimtes met in totaal 1.200 metalen kleedkastjes bevinden en een hal die als kantine gebruikt gaat worden. Hans Verheijdt van ingenieursbureau DHV, senior bouwprojectmanager en verantwoordelijk voor de contractwerkzaamheden voor dit project, voerde de selectie uit samen met een comité van BP. Naast het voldoen aan de stringente bouweisen moest ook de haalbaarheid van de bouwplanning gegarandeerd worden: een half jaar vanaf selectie tot en met ingebruikname. De Meeuw verkreeg de opdracht eind juli 2010, het ontwerp was eind september definitief en in november zijn de eerste units geplaatst. Vanaf eind maart 2011 zal het gebouw operationeel zijn.

Verplaatsbaar

Bijzonder aan het contractorgebouw is dat het ook verplaatsbaar is. Bij een geringere afstand tussen een gebouw en de mogelijke haard van een explosie gelden nog strengere eisen. Uitbreiding van de raffinaderij zou dan vereisen dat de constructie van het contractorgebouw gewijzigd moet worden om bestand te zijn tegen een hogere drukgolf. Door de keuze voor de bouwtechnieken van De Meeuw, die blijvend passende huisvesting mogelijk maken, kan het gebouw in zo’n situatie een paar honderd meter verplaatst worden zodat het blijft voldoen aan het Bouwbesluit en de strengere Deltalinqs.

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.