Meer

ROC Friese Poort heeft gekozen voor een tijdelijke huisvestingsoplossing van De Meeuw. We zijn het gesprek met haar aangegaan over hoe het proces is verlopen.

Wat is de reden geweest dat het ROC op zoek is gegaan naar nieuwe huisvesting?

Het huidige gebouw is niet toereikend voor het huidige aantal studenten, daarnaast kampen wij mede door verandering van de urennorm sinds 2014 al met ruimtegebrek.

Echter zien wij ook, kijkend naar het huidige aantal leerlingen in het basisonderwijs dat er over ca. 5 jaar minder studenten onze kant op zullen komen. Dit in combinatie met het feit dat er op de huidige locatie aan de Harste 4-6 niet permanent mag worden bijgebouwd hebben wij gezocht naar een tijdelijke oplossing.

Is er meteen gedacht aan tijdelijke huisvesting? 

Nee, wij hebben eerst naar externe bestaande panden gekeken, helaas zijn de meeste objecten niet echt geschikt voor onderwijs. Dit betekent vaak dat een bestaand object verbouwd moet worden. Wij hebben naar deze mogelijkheden gekeken maar dit bleek in combinatie met een hoge huur financieel niet aantrekkelijk. Daarnaast hoeven wij door het realiseren van huisvesting op eigen terrein minder m2 te realiseren daar wij gebruik kunnen maken van voorzieningen in het hoofdgebouw zoals de kantine, receptie, conciërge, e.d.

Verder scheelt een gebouw op eigen terrein ons in de operationele kosten doordat wij geen extra mankracht nodig hebben voor beveiliging en facilitaire dienstverlening. Daarnaast hoeven we ook geen rekening te houden met reistijden voor studenten en docenten. Natuurlijk is het ook een voordeel dat het gebouw op deze locatie veel efficiënter inzetbaar is dan wanneer het een externe locatie zou betreffen.

Uiteindelijk zijn jullie bij een modulaire oplossing terechtgekomen?

Ja, gezien de hoeveelheid ruimte op het eigen terrein en de tijdelijkheid zijn wij met een aantal partijen in gesprek gegaan. 

Hadden jullie al eens eerder te maken gehad met modulaire bouw?

Ja, in 2014 is er een gebouw van circa 150m2 bijgebouwd, zodoende dus al bekend met deze wijze van bouwen. 

Hoe zijn jullie het traject ingegaan?

Wij hebben zelf aangegeven hoeveel m2 we wilden hebben, het aantal en de bestemming van de lokalen. In eerste instantie zou de accommodatie voor één opleiding (IT & media) worden gebruikt die volledig uit huis geplaatst zou worden. Op basis van deze gegevens is destijds een aanvraag gedaan bij de gekozen partijen.

Gaandeweg bleek dat er voor de afdeling techniek een theorielokaal moest worden opgeofferd voor een praktijklokaal welke wij eerst extern hadden bedacht. Dit is helaas niet gelukt met als gevolg dat er binnen de tijdelijk huisvesting ook ruimte bij moest komen voor een theorielokaal voor de afdeling techniek.

Was al bekend op basis waarvan er een keuze zou worden gemaakt voor een leverancier?

Naast prijs en kwaliteit was voor ons de levertijd zeer belangrijk. Dit was voor ons dan ook een belangrijk gunningscriterium.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op De Meeuw?

Klopt, naast levertijd, kwaliteit en prijs is er gekeken naar de mogelijkheid tot herinzet van gebouwdelen. De concurrent bood units van 10 jaar oud, de units van De Meeuw waren vele malen jonger. Gezien al bekend was dat het gebouw in de toekomst zou moeten worden doorgezet naar een andere locatie heeft dit zeker meegeteld in de beoordeling.

Daarnaast bood De Meeuw ons een degelijke prijs-/kwaliteit verhouding. We hebben ook geïnformeerd binnen ons netwerk, hier ontvingen wij veel positieve referenties over De Meeuw.

Wat is je opgevallen tijdens het bouwtraject?

De duidelijke en heldere communicatielijnen. Niet alleen tussen De Meeuw en het ROC, maar ook tussen de installateur en De Meeuw. Een prettige samenwerking waarbij ons vooral is opgevallen dat De Meeuw veel kennis heeft op het gebied van onderwijshuisvesting. In het aanbiedingstraject kwam dit al naar voren omdat er onder andere werd meegedacht over eisen m.b.t. gezonde scholen en het toepassen van extra binnenhoogte. Dit geeft ons als opdrachtgever het gevoel dat het wel goed gaat komen. Je wordt als klant ontzorgt!

Verder zijn er tijdens het vergunningstraject nog de nodige wijzigingen doorgevoerd, zoals een wijziging in de locatie van de tijdelijke huisvesting en in de planning. Gelukkig wist De Meeuw hier flexibel op in te spelen waardoor het traject zonder al te veel vertraging is doorlopen.

Is het project binnen planning en budget gerealiseerd?

Ja, op enkele opleverpunten na – die als logisch ervaren mogen worden bij een soortgelijk project van dergelijke omvang – is alles binnen budget en planning opgeleverd. De bouwoverleggen op locatie tussen de verschillende partijen hebben hier zeer positief aan bijgedragen. Vooraf was duidelijk op wat voor wijze men te werk zou gaan en hoe de afstemming tussen de verschillende partijen zou lopen. Omdat het ROC in dit geval zelf met een eigen installateur is gekomen, is een goede afstemming van essentieel belang. 

En? Tevreden met het eindresultaat?

Zeer tevreden, het gebouw is eigenlijk nog mooier geworden dan we hadden verwacht. Het is licht, ruim en ziet er keurig netjes uit. De reacties van gebruikers zijn zeer positief. Er is extra aandacht besteed aan de aankleding zodat deze zou aansluiten bij de gebruiker. Men valt vooral op dat het gebouw niet aanvoelt als een tijdelijk gebouw, terwijl het dit wel degelijk is. Vooral de massieve betonvloeren en hoge binnenhoogte met verlaagd plafond dragen bij aan dit gevoel. 

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.