Meer

Onderwijs is volop in beweging.

Krimp van het leerlingenaantal dwingt schoolbesturen kritisch te kijken naar het aanbod van lesprogramma’s in relatie tot de bestaande huisvesting.

De komende jaren neemt in veel gebieden de bevolking af door een negatief migratiesaldo en/of een sterfteoverschot. Het onderwijs is één van de eerste sectoren die hiermee geconfronteerd wordt; er worden immers minder kinderen geboren en jongeren verhuizen naar de grotere steden. Met name in kleinere gemeenten is dit proces al een aantal jaar aan de gang. In de komende jaren zal deze ontwikkeling op steeds meer plaatsen een rol gaan spelen.

De leerlingendaling heeft als gevolg dat er steeds meer ruimten leeg komen te staan. De afname van het aantal jongeren leidt tot een verminderde ruimtebehoefte, daarmee heeft de afname ook financiële consequenties voor de lasten en baten tijdens de exploitatie van onderwijshuisvesting. Uit berekeningen blijkt dat in gemeenten met serieuze krimp circa een derde van alle onderwijslocaties ‘overbodig’ wordt. Na een ‘ontkenningsfase’ staat het thema krimp inmiddels op de maatschappelijke en politieke agenda.

Verandert u mee?

Naast de eerder genoemde krimp verandert ook onze samenleving. Onze economie, de wijze waarop we willen wonen en werken, maar ook onze visie op onderwijs. We voegen ons heel natuurlijk in die dynamiek, tot het moment dat het gaat knellen.

Bijvoorbeeld wanneer scholen plots te klein of te groot blijken te zijn voor het aantal leerlingen. Als het onderwijsbeleid van de overheid vraagt om een bundeling van locaties of juist schaalverkleining van scholen. Als nieuwe onderwijsvormen leiden tot een andere indeling van de ruimte. Als een slecht binnenklimaat en achterhaalde Arbo-prestaties de veroudering van onderwijshuisvesting aankondigen.

Kortom, traditionele antwoorden op huisvestingsvragen blijken niet langer te voldoen. Laten we voortaan uitgaan van de zekerheid dat niets vast staat. De Meeuw ziet krimp derhalve als een kans om uw huisvesting te optimaliseren. Wij zorgen ervoor dat er duurzame en flexibele gebouwen worden gerealiseerd op de juiste locaties, die voldoen aan de veranderende eisen in het onderwijs.

Bouwen voor de eeuwigheid is niet langer een optie, het is tijd voor een nieuwe standaard. Semipermanent wonen is een vorm van bouwen die eenvoudig aanpasbaar is in volume, comfort, en design. Aanpassingen aan groei en krimp zijn eenvoudig mogelijk, simpelweg door bouwdelen moeiteloos toe te voegen of weg te nemen, te veranderen of te verplaatsen, of van een nieuwe buitenschil te voorzien. Dit type gebouwen behoudt zijn economische waarde vanwege de mogelijkheid tot volledige herinzetbaarheid.

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.