Meer

De 'frisse' en goed geventileerde gebouwen

De 'frisse' en goed geventileerde gebouwen van De Meeuw ademen een prettige sfeer uit. Uit onderzoek blijkt dat 'frisse' scholen de prestaties van leerlingen en medewerkers bevorderen en het ziekteverzuim verminderen.

Wij adviseren daarom om nog een stap verder te gaan dan de reguliere bouwvoorschriften. Iedereen moet zich immers prettig voelen.

Agentschap NL heeft een nieuwe versie opgesteld van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. Deze is aangepast aan het vernieuwde Bouwbesluit. Er is ook een nieuwe Toelichting gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen van het Programma van Eisen zijn:

  • Aanpassing aan veranderde en verzwaarde eisen in het Bouwbesluit voor luchtkwaliteit voor nieuwbouw (voorheen in het PvE maximaal 1200 ppm, nu maximaal 950 ppm).
    Om die reden is de maximale CO2-concentratie van niveau B in verlaagd van 1000 ppm naar 950 ppm. Dat betekent dat niveau C van 1200 ppm alleen nog geldt voor bestaande bouw en niet meer voor nieuwbouw.
    In de vorige versie van het Bouwbesluit werden de te verversen luchthoeveelheden uitgedrukt in m2 bvo, in het Bouwbesluit 2012 worden de luchthoeveelheden uitgedrukt per persoon. Om die reden zijn ook de indicaties voor de te verversen hoeveelheden nu uitgedrukt in m3/uur per persoon een groepsgrootte per ruimte;
  • Er zijn eisen ten aanzien van asbest opgenomen;
  • De eisen ten aanzien van geluidisolatie zijn uitgebreid: er zijn nu ook eisen voor de geluidisolatie van binnen- en buitenmuren opgenomen;
    * De eisen van niveau C voor energiezuinigheid zijn in overeenstemming gebracht met de eisen van het Bouwbesluit.

 

Frisse Scholen Toets

Agentschap NL heeft ook de Frisse Scholen Toets aangepast. Met de Frisse Scholen Toets kunnen tijdens de ontwerpfase, tijdens de realisatie en na de bouw de energie- en binnenmilieuprestaties worden gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd.

Ervaringen gepubliceerd

Begin 2012 is de Frisse Scholen Toets op een achttal scholen toegepast. Op vijf scholen is de toets uitgevoerd door een extern ingeschakelde technisch adviseur, op drie scholen door de betrokken bouwprojectmanager. De resultaten zijn door adviesbureaus Merosch en BOA in rapportages vastgelegd. De ervaringen uit deze rapportages zijn samengevat in de publicatie 'Ervaringen met de Frisse Scholen Toets in de praktijk - Van woorden naar daden'.

Bron:Cobouw

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.