Meer

Uitbreiding van de huisvesting

Op dit moment heeft Nederland te maken met een uitzonderlijk hoge stroom asielzoekers, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Syrië en Eritrea. Ook in Leersum was op korte termijn behoefte aan uitbreiding van de huisvesting. Hier koos men voor tijdelijke huisvesting van De Meeuw.

Sinds medio 2013 ontvangt Nederland een toenemend aantal asielzoekers. In eerste instantie was de toename voornamelijk afkomstig uit Syrië, echter begin dit jaar is de instroom vanuit Eritrea geëxplodeerd. Om deze enorme toename aan asielzoekers op te vangen werden in eerste instantie gesloten asielzoekerscentra heropend en vervolgens leegstaande overheidsgebouwen betrokken. Momenteel zoekt men snellere methoden om de vele mensen te kunnen huisvesten.

Zo heeft men voor de locatie in Leersum, De Hoogstraat, gekozen voor tijdelijke huisvesting van De Meeuw. Inmiddels heeft De Meeuw een gebouw opgeleverd dat plaats biedt aan 150 bewoners. Het verblijf is opgebouwd uit 72 bouwdelen, wat resulteert in een tweelaagse accommodatie met 50 woon- en slaapkamers welke zijn voorzien van een sanitaire ruimte. Ook is het gebouw voorzien van 20 keukenopstellingen.

Korte doorlooptijd

Vanwege het modulaire systeem waaruit het onderkomen is opgebouwd, is de totale doorlooptijd van het traject beperkt gebleven tot vier weken. Deze korte doorlooptijd was een eis vanuit de opdrachtgever, omdat het gebouw zo snel mogelijk in gebruik genomen moest kunnen worden.

Het gebouw is opgebouwd uit eerder ingezette bouwdelen welke voorheen dienst hebben gedaan als logiesgebouw voor de Frederikkazerne in Den Haag. Hiermee maakt het gebouw deel uit van de ZilverSelectie van De Meeuw, een selectie van eerder ingezette gebouwen welke na een zorgvuldige inspectie opnieuw kunnen worden ingezet.

COA

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is een zelfstandig bestuursorgaan en is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding, en uitstroom van asielzoekers in Nederland. Dit doen zij onder andere door het faciliteren van veilige huisvesting.

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.